Nyilatkozat a weboldal tartalmáról

Általános tájékoztatás

A http://ligetpowerplate.hu weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a Full Plate Group Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

1. Szerzői jogok

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.

A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltató azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba:

  • a pontos http://ligetpowerplate.hu weboldal forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással,
  • saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a http://ligetpowerplate.hu oldal tartalma vagy kivonatai számítógépen tárolhatók, kinyomtathatók.

2. Védjegyek

Minden, a Szolgáltató weboldalán felhasznált grafika és logó, de legfőképpen a Power Plate® név és a Power Plate® logó a Power Plate International Ltd. bejegyzett védjegyei és Magyarországon a Power Plate Magyarország exkluzív használatában állnak. Nem megengedett az emblémák és logók használata a cég írásos engedélye nélkül.

A Szolgáltató partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon.

3. A weboldal tartalma

A weboldalon megjelenő cikkek, anyagok megjelenésének időpontja a bejegyzés tetején található. Elolvasás előtt minden esetben ellenőrizze a dátumot, ugyanis előfordulhat, hogy a jogi háttér vagy a piaci helyzet megváltozása miatt a cikk már nem aktuális. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásuknak megfelelően pontosak és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznosak legyenek. Azonban a közölt adatok tartalmáért, azok betartásukért és annak következményeiért, valamint aktualitásáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az oldalon és a bejegyzésekben közzétett információk, elemzések és következtetések csak tájékoztató jellegűek.

A megjelentetett információk nem minősülnek dietetikai-, életmód- vagy egyéb tanácsadásnak. A weboldalon található információk alapján hozott, illetve az azokra alapozott életviteli változtatásokért és döntésekből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a weboldalon található adatok és információk helyesek legyenek. Ennek ellenére a Szolgáltató nem vállal garanciát az esetleges hibákért, hiányosságokért és az ebből adódható károkért, amelyek direkt vagy indirekt a weboldal tartalmából származnak, amennyiben ezeket nem szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követték el.

4. A weboldal elérése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja.

5. Kapcsolódó honlapok

A Szolgáltató weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltató weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez Szolgáltató weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

6. Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.

A Szolgáltató csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg. A weboldalon lehetőség van a cikkekhez hozzászólni, amely önkéntesen – a személyes adatok megadásával – történik. Személyes adatai a Szolgáltató adatbázisába kerülnek.

A felhasználó önkéntesen megadott személyes adatait, – a felhasználó ellenkező kikötése hiányában – a Szolgáltató az alábbiak szerint használhatja fel:

  • a http://ligetpowerplate.hu akcióiról, rendezvényeiről postai úton, elektronikus levélben vagy telefonon történő tájékoztatásra;
  • a http://ligetpowerplate.hu-val kapcsolatos promóciós célokra (sorsolásokon való részvételre, hírlevél küldésére, termékek/szolgáltatások ajánlására);
  • továbbá, ha ajándékot nyer, ennek a weboldalon történő publikálására.

7. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A Szolgáltató fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.